Partners in de schoolwerking

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regio Gent, 

Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09/277 84 00

De contactpersoon voor IVIO Korenbloem is mevrouw Kim Van der Linden.

 


 

http://www.vclbgent.be/

Het CLB biedt hulp aan ouders en leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Een vertegenwoordiger van dit centrum woont de klassenraden bij, doet bijkomende onderzoeken waar nodig en heeft een eigen inbreng in de uitvoering van het schoolwerkplan.
Het CLB begeleidt de leerlingen ook op medisch vlak en staat de school bij in het geven van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding.

 

Revalidatiecentrum Impuls, 

K.L. Dierickstraat 30, 9000 Gent, tel. 09/225 22 01

Directeur Nick Van Hamme - Diensthoofd Fran Verhegge

revalidatiecenrum Impuls

 

http://www.centrumimpuls.be/

De school werkt nauw samen met het revalidatiecentrum IMPULS. 
Dit is gelegen naast de school. Langs onze speelplaats komen de kinderen in de gebouwen van het revalidatiecentrum. Voor ouders is de officiële ingang K.L. Dierickxstraat 30.  

WAT? 

Het revalidatiecentrum geeft bijkomende hulp aan kinderen die naast buitengewoon onderwijs nog extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Een 40-tal kinderen volgt er revalidatie tijdens de schooluren. 
Ze kunnen er begeleid worden door artsen (een pediater en een kinderpsychiater), therapeuten (logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologisch assistenten), psychologen, een orthopedagoge en een maatschappelijk assistente. 

Waarborgregeling

Reeds een aantal jaar daalt het aantal leerlingen in het Buitengewoon onderwijs. De overheid gebruikt de vrijgekomen middelen om ondersteuning te voorzien in het gewoon onderwijs.

Via een speciaal project: “BuO in duo met BaO” ondersteunt onze school andere scholen voor gewoon onderwijs.

Samen met de andere vrije scholen voor Buitengewoon Onderwijs te Gent stelden we een ploeg samen van 8 leerkrachten en paramedici. Deze mensen ondersteunen 24 scholen gewoon onderwijs in het maken van aanpassingen voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften en bij klasmanagement.

 

Deze 8 leerkrachten en paramedici worden ondersteund door een competentiebegeleider en kunnen terugvallen op de kennis en expertise van de teams van

-        IVIO Korenbloem

-        IVIO Salvator

-        IVIO Macarius

-        IVIO Rozemarijn

-        BuBaO Sint-Lievenspoortstraat

-        BuLO Sint-Jozef

 

-        BuBaO Sint-Gregorius.